Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERÖITYMINEN

Tilauksen tekeminen Everyday Design verkkokaupasta ei edellytä rekisteröitymistä. Everyday Design kerää tässä tapauksessa asiakkaalta vain tarpeelliset henkilötiedot tilauksen toteuttamiseksi.
Tilauksen yhteydessä tai muutoin asiakas voi kuitenkin halutessaan rekisteröityä Everyday Designn asiakkaaksi, jolloin asiakas hyväksyy henkilötietojensa liittämisen Everyday Designn asiakasrekisteriin.

Tämä helpottaa asiakkaan tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että asiakas näkee omalla asiakastilillään rekisteröitymisen jälkeen tekemänsä tilaukset.

Asiakas voi myös halutessaan liittyä Everyday Designn asiakkaaksi nimenomaisesti ilmoittamalla halustaan saada uutiskirjeitä ja tietoja tarjouksista sähköpostiinsa. Asiakas hyväksyy tuolloin sen, että Everyday Design kerää asiakkaan yhteystiedot asiakasrekisteriinsä ja käyttää niitä omassa markkinoinnissaan.

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

Everyday Design asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Asiakkaan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Everyday Design ei koskaan pyydä eikä tallenna kuluttajasta pankkiyhteystietoja ja / tai luottokorttitietoja.

REKISTERINPITÄJÄ

Everyday Design Oy
Y-tunnus: 1025251-9
Www: www.everydaydesign.fi
Osoite: Kulosaarentie 8 (LT), 00570 Helsinki
Puhelin: 050 594 4340
Sähköposti: info(a)everydaydesign.fi

REKISTERIASIOITA HOITAA

Everyday Design Oy
Asiakaspalvelu
Osoite: Kulosaarentie 8 (LT), 00570 Helsinki
Puhelin: 050 594 4340
Sähköposti: info(a)everydaydesign.fi


REKISTERIEN NIMET

Everyday Designin asiakasrekisteri ja Everyday Designin uutiskirjeentilaajien asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Everyday Design kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Everyday Designn välinen sopimus. Lisäksi oikeusperusteena on myös pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen – et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et luovuta henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus tai oikeutettu etu. Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

REKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri: nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

HUOM! Everyday Design ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Everyday Designn tietojärjestelmissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Everyday Designn ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Everyday Designn asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja.

Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan.

REKISTERIN TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi.

ASIAKKAAN OIKEUDET: TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhtiön asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa, jolloin asiakkaalla on oltava mukana henkilöllisyystodistus. Everyday Design vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti henkilötietolain mukaisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhtiölle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Everyday Designn asiakaspalveluun, minkä lisäksi suoramarkkinoinnin voi myös peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettuja ohjeita noudattaen.

EVÄSTEET JA ANALYTIIKKA

Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies) sekä kolmannen osapuolen analytiikkaa (Google Analytics). Verkkokaupoissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Evästeiden käytön tulee olla sallittuna internet-selaimessa, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asioimista sekä analysoidaksemme, miten voimme kehittää palveluamme. Evästeiden käyttö on turvallista, se ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä se rasita tai vahingoita vierailijan tietokonetta.

Suurin osa kaikista verkkokaupoista, me mukaanlukien, käyttää analytiikkaa, jotta voi seurata kävijöidensä käyttäytymistä ja siten parantaa sivuston toimivuutta. Sen avulla myös kohdennetaan markkinointia eli siksi käytyäsi sivustollamme, saatat nähdä Facebookissa meidän mainoksen.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Palvelun kehittämisen ja läinsäädännön muutoksien vuoksi pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitamme aina rekisteröityneille asiakkaille erikseen.